Študij ekonomije

Vas zanima prava in poslovne vede? Potem je prava rešitev za vas študij ekonomije.

Zagotavljajo vam, da boste dobili najboljšo možno izobrazbo v zasebni fakulteti za pravo in poslovne vede. Torej to pomeni, da ustanavljajo visokošolske zavode, visokošolske knjižnice, študentske domove in raziskovalne centre, kateri bodo povezani z katoliško univerzo. Katoliška univerza mora biti sestavljena tako iz profesorjev kot študentov, kateri imajo cilj skupnega raziskovanja, širjenja in ohranjanja vede. Univerza predstavlja središče vsem ljudem, kateri si želijo v življenju uresničiti neke cilje, saj jih boste skupaj osvojili.  Vsak posameznik mora spoštovati pravice posameznikov in skupnosti, torej imeti neke meje. V okviru učenja, ima popolno svobodo, katero uveljavlja v skladu z njihovimi načeli. Gojiti morate sodelovanje z ostalimi katoliškimi univerzami. 

Fakultete za pravo so avtonomna skupnost učiteljev, znanstvenikov in študentov, ki ob pravicami posameznika in spoštovanju osebne svobode išče in odkriva resnico, prispeva h globlji kulturi in uresničitvi človeške osebe. V Sloveniji je fakulteta za pravo in poslovne vede ena izmed najboljših zasebnih fakultet, katera je še posebej znana po njihovi kvaliteti. Morajo se pohvaliti z velikim številom profesorjev in študentov. Študenti so vsi zelo uspešni, in pohvalijo to zasebno fakulteto. 

Pohvaliti se morajo tudi z izobraževalnimi programi, ki jih nudijo. Izobraževalne vsebine še posebej nadgrajujejo. Ponujati mora izobraževanja, katera odražajo skrb za celovito, skrbno, odgovorno željo po izobraževanju, kar lahko dosežete z vključevanjem humanističnih, filozofskih in poslovnih vsebin v vaš predmetnik. Pedagoški procesi na šoli potekajo nemoteno in na sodobne načine. Kar pomeni uporaba vse tehnološke napredne opreme, kot so računalniki in vsa potrebna tehnologija. Zasebna fakulteta je namenjena še posebej študentom, ki željio graditi na osebni rasti, poleg znanja. Torej faulteta poskrbi za poleg teoretičnega znanja vsak posameznik dobi tudi dobre izkušnje na podlagi odločanja in reševanja konkretnih izzivov oziroma problemov. 

Torej ste zeinterisirani,  da bi začeli obiskovati fakulteto za pravo? Kontaktirajte jih še danes!